DCM SERIES

ขนาด 13,760 - 40,944 บีทียู/ชั่วโมง- ตัวเครื่องใช้สารทำความเย็น R-22
- รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี  ,อะไหล่ 2 ปี
 • แบบเปลือยต่อคอ ลมเบา LOW STATIC PRESSURE
 • ได้รับการรับรองฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5
 • ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.2134-2553
 • ตัวเครื่องไม่รวมชุดควบคุมอุณหภูมิ (ชุดรีโมท เป็นอ็อปชั่นเพิ่มเติม)
 • คอนเด็นซิ่งยูนิต PC ตัวถังทำจากโพลีเมอร์ ทนแสง UV ป้องกันไอกรดและด่าง
 • คอนเด็นซิ่งยูนิต VC ตัวถังเหล็ก แข็งแรง ทนทาน
 • แฟนคอยล์ ยูนิต คอนเด็นซิ่ง ยูนิต บีทียู/ชม. EER ระบบไฟฟ้า
  DCM13MNVRE PC13RSVRE 13,760 12.02 220V.
  DCM18MNVRE PC18RSVRE 18,573 11.63 220V.
  DCM20MNVRE PC20RSVRE 20,496 11.68 220V.
  DCM26MNVRE PC26CSVRE 26,607 11.85 220V.
  DCM30BNVRE VC30RSVRE 32,476 11.21 220V.
  DCM33BNVRE VC33RSVRE 33,583 11.26 220V.
  DCM36BNVRE VC36CSVRE 37,548 11.48 220V.
  DCM36BNVRE VC36CSYRE 37,530 11.81 380V.
  DCM40BNVRE VC40CSYRE 40,944 12.23 380V.
  Download Catalog

      DCM SERIES

  ขนาด 12,000 - 48,000 บีทียู/ชั่วโมง  - ตัวเครื่องใช้สารทำความเย็น R-22
  - รับประกันคอมเพรสเซอร์ 1 ปี  ,อะไหล่ 2 ปี
 • แบบเปลือยต่อคอ ลมเบา LOW STATIC PRESSURE
 • ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.2134-2553 (ยกเว้นรุ่น DCM48BNVGU)
 • ตัวเครื่องไม่รวมชุดควบคุมอุณหภูมิ (ชุดรีโมท เป็นอ็อปชั่นเพิ่มเติม)
 • คอนเด็นซิ่งยูนิต PC ตัวถังทำจากโพลีเมอร์ ทนแสง UV ป้องกันไอกรดและด่าง
 • คอนเด็นซิ่งยูนิต VC ตัวถังเหล็ก แข็งแรง ทนทาน
 • แฟนคอยล์ ยูนิต คอนเด็นซิ่ง ยูนิต บีทียู/ชม. EER ระบบไฟฟ้า
  DCM13BNVGM PC13RSVGM 12,000 10.10 220V.
  DCM16BNVGM PC16RSVGM 16,000 10.30 220V.
  DCM18BNVGM PC18RSVGM 18,100 10.00 220V.
  DCM24BNVGM PC24RSVGM 23,200 9.75 220V.
  DCM26BNVGM PC26RSVGM 25,500 10.00 220V.
  DCM30BNVGM PC30RSVGM 30,000 9.65 220V.
  DCM33BNVGM PC33RSVGM 33,100 9.68 220V.
  DCM36BNVRM PC36RSVRM 36,800 9.68 220V.
  DCM36BNVRM PC36RSYRM 36,800 9.81 380V.
  DCM48BNVGU VC48CSYGU 48,000 10.00 380V.
  Download Catalog