DCC SERIES

ขนาด 9,400-40,000 บีทียู/ชั่วโมง- ตัวเครื่องใช้สารทำความเย็น R-32
- รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี  ,อะไหล่ 2 ปี
 • เป็นเครื่องแบบคอยล์เปือยซ่อนในฝ้าเพดาน ชนิด Low-medium Static Pressure
 • สามารถปรับความดันอากาศได้ระหว่าง 0Pa-50Pa ผ่านทางรีโมทคอนโทรล
 • ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.2134-2553
 • ได้รับการรับรองฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5
 • ตัวเครื่องมาพร้อมรีโมทคอนโทรลไร้สายเป็นสินค้ามาตรฐาน หรือ รีโมทมีสาย (แบบมีสายเป็นออฟชั่นเพิ่มเติม)
 • สามารถปรับแรงลมได้ 5 ระดับ HI-MED-LOW-TURBO-QUIET
 • ถาดน้ำพลาสติกภายใน รองรับด้วยฉนวนโฟมอย่างดี ป้องกันการกลั่นตัวเป็นหยดน้ำ
 • สามารถใส่อุปกรณ์ Plenum และฟิลเตอร์เพิ่มได้ (OPTION)
 • แฟนคอยล์ ยูนิต คอนเด็นซิ่ง ยูนิต บีทียู/ชม. EER ระบบไฟฟ้า
  DCC09BA-MNVJE KC09BA-RSVJE 9,400 13.14 220V. (มอก. และ เบอร์ 5)
  DCC13BA-MNVKE KC13BA-RSVKE 12,800 13.94 220V. (มอก. และ เบอร์ 5)
  DCC18BA-MNVJE KC18BA-RSVJE 18,700 13.33 220V. (มอก. และ เบอร์ 5)
  DCC24BA-MNVJE KC24BA-RSVJE 25,200 13.18 220V. (มอก. และ เบอร์ 5)
  DCC30B-MNVLE KC30B-RSVLE 31,500 13.25 220V. (มอก. และ เบอร์ 5)
  DCC36B-MNVKE KC36B-RSVKE 37,000 12.93 220V. (มอก. และ เบอร์ 5)
  DCC36B-MNVLE KC36B-RSYLE 36,000 12.54 380V. (มอก. และ เบอร์ 5)
  DCC40B-MNVLE KC40B-RSYLE 40,000 12.57 380V. (มอก. และ เบอร์ 5)
  Download Catalog