WJ-B SERIES

ขนาด 9,300 - 24,500 บีทียู/ชั่วโมง- ตัวเครื่องใช้สารทำความเย็น R-32
 สารทำความเย็นชนิดใหม่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี  ,อะไหล่ 2 ปี
 • ได้รับการรับรองฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5
 • ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.2134-2553
 • แผ่น Filter กรองฝุ่นชนิดตะแกรงพลาสติก สามารถถอดล้างทำความสะอาดได้
 • แผ่นฟอกอากาศชนิด Air Purifying Electrostatic Filter พร้อมแผ่นดูดกลิ่นไม่พึงประสงค์ชนิด Deodorizing Carbon Filter
 • ควบคุมการทำงานด้วยรีโมทคอนโทรลไร้สาย
 • ตัวเครื่องแสดงอุณหภูมิที่ตั้งไว้ พร้อมสัญลักษณ์การทำงานต่าง ๆ
 • แฟนคอยล์ ยูนิต คอนเด็นซิ่ง ยูนิต บีทียู/ชม. EER ระบบไฟฟ้า
  WJ09B-MNVDE JC09B-RSVDE 9,300 12.40 220 V.
  WJ13B-MNVDE JC13B-RSVDE 12,500 12.63 220 V.
  WJ18B-MNVDE JC18B-RSVDE 18,500 12.59 220 V.
  WJ24B-MNVDE JC24B-RSVDE 24,500 12.56 220 V.
  Download Catalog