WF-B SERIES

ขนาด 9,500 - 25,000 บีทียู/ชั่วโมง- ตัวเครื่องใช้สารทำความเย็น R-32
 สารทำความเย็นชนิดใหม่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี  ,อะไหล่ 2 ปี
 • ได้รับการรับรองฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5
 • ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.2134-2553
 • แผ่น Filter กรองฝุ่นชนิดตะแกรงพลาสติก สามารถถอดล้างทำความสะอาดได้
 • ฟอกอากาศด้วย Vitamin C & Anti Bacterial Filter และ HEPA Filter Activate Carbon
 • สามารถปรับทิศทางลมและบนล่างซ้ายขวาได้โดยอัตโนมัติ ควบคุมการทำงานด้วยรีโมทคอนโทรลไร้สาย
 • ตัวเครื่องแสดงอุณหภูมิที่ตั้งไว้ พร้อมสัญลักษณ์การทำงานต่าง ๆ
 • แฟนคอยล์ ยูนิต คอนเด็นซิ่ง ยูนิต บีทียู/ชม. EER ระบบไฟฟ้า
  WF09B-MKVKE EC09B-RSVKE 9,500 13.54 220 V
  WF13B-MNVKE EC13B-RSVKE 12,500 13.76 220 V
  WF18B-MNVKE EC18B-RSVKE 18,100 13.40 220 V
  WF24B-MNVKE EC24B-RSVKE 25,000 13.55 220 V
  Download Catalog

      WJ-B SERIES

  ขนาด 9,300 - 25,000 บีทียู/ชั่วโมง  - ตัวเครื่องใช้สารทำความเย็น R-32
   สารทำความเย็นชนิดใหม่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  - รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี  ,อะไหล่ 2 ปี
 • ได้รับการรับรองฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5
 • ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.2134-2553
 • แผ่น Filter กรองฝุ่นชนิดตะแกรงพลาสติก สามารถถอดล้างทำความสะอาดได้
 • แผ่นฟอกอากาศชนิด Air Purifying Electrostatic Filter พร้อมแผ่นดูดกลิ่นไม่พึงประสงค์ชนิด Deodorizing Carbon Filter
 • ควบคุมการทำงานด้วยรีโมทคอนโทรลไร้สาย
 • ตัวเครื่องแสดงอุณหภูมิที่ตั้งไว้ พร้อมสัญลักษณ์การทำงานต่าง ๆ
 • แฟนคอยล์ ยูนิต คอนเด็นซิ่ง ยูนิต บีทียู/ชม. EER ระบบไฟฟ้า
  WJ09B-MNVDE JC09B-RSVDE 9,300 13.16 220 V.
  WJ13B-MNVDE JC13B-RSVDE 12,500 13.41 220 V.
  WJ18B-MNVDE JC18B-RSVDE 18,500 13.37 220 V.
  WJ24B-MNVDE JC24B-RSVDE 25,000 13.61 220 V.
  Download Catalog

      WL-B SERIES

  9,200-25,200 บีทียู/ชั่วโมง  - ตัวเครื่องใช้สารทำความเย็น R-32
  สารทำความเย็นชนิดใหม่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  - รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี  ,อะไหล่ 2 ปี
 • ได้รับการรับรองฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5
 • ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.2134-2553
 • ฟอกอากาศด้วยเทคโนโลยี นาโนฟิลเตอร์ (Nano Enzyme Filter , Nano Silver Titanium)
 • แผ่นกรองพรีฟิลเตอร์สีฟ้า ล้างทำความสะอาดง่าย และลดการสะสมของฝุ่นละออง
 • Smart Care เทคโนโลยีที่ออกแบบมาเพื่อถอดล้างทำความสะอาดได้ง่ายด้วยตัวคุณเอง
 • ควบคุมการทำงานด้วยรีโมทไร้สาย หรือ รีโมทมีสาย (แบบมีสายเป็นอ็อปชั่นเพิ่มเติม)
 • คอนเด็นซิ่งยูนิต KC ทำจากเหล็ก Electro Galvanized Sheet พ่นสีฝุ่น Electro Static มีความทนทาน แข็งแรง
 • แฟนคอยล์ ยูนิต คอนเด็นซิ่ง ยูนิต บีทียู/ชม. EER ระบบไฟฟ้า
  WL09BA-MNVKE KC09BA-RSVKE 9,200 13.57 220 V.
  WL13BA-MNVKE KC13BA-RSVKE 12,500 13.76 220V.
  WL18BA-MNVKE KC18BA-RSVKE 19,000 13.54 220V.
  WL24BA-MNVKE KC24BA-RSVKE 25,200 13.94 220V.
  Download Catalog