อบรมการติดตั้งและตรวจซ่อมเครื่องปรับอากาศ อามีน่า ปี 2563

อบรมการติดตั้งและตรวจซ่อมเครื่องปรับอากาศ อามีน่า ณ ห้องประชุม ตึก F ชั้น4 บริษัท ลาโก้ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563