สัมมนา จิตวิทยาการขาย

จัดโดยสมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศ ร่วมกับ บริษัท ลาโก้ มาร์เก็ตติ้งจำกัด
วันที่ 28 ตุลาคม 2558  
ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร F  บริษัท ลาโก้ มาร์เก็ตติ้งจำกัด