Bangkok RHVAC 2015

สำหรับงานแสดงสินค้าเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น 2558 หรือ Bangkok RHVAC 2015 และงานแสดงสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคส์ 2558 หรือ Bangkok E&E 2015 จัดขึ้นภายใต้แนวคิดโดยเน้นในเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อม  การประหยัดพลังงาน การคิดค้นนวัตกรรมที่แปลกใหม่ และการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC  
โดยวันที่ 13-15 สิงหาคม 2558 จะเป็นวันเจรจาธุรกิจ ส่วนวันที่ 16 สิงหาคม 2558 เวลา 10.00-18.00 น. จะเป็นวันจำหน่ายปลีก
โดยเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าชมและซื้อสินค้าได้ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา