NANO Technology

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีเพื่ออากาศที่บริสุทธิ์ของทุกคนในครอบครัว
"นาโนเทคโนโลยี" หมายถึง เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้างการสังเคราะห์วัสดุ อุปกรณ์หรือผลิตภัณฑ์ซึ่งมีขนาดเล็กมากในระดับนาโนเมตร (หนึ่งในพันล้านเทียบเท่ากับระดับอนุภาคของโมเลกุลหรืออะตอม) ทำให้โครงสร้างของวัสดุหรือสสารมีคุณสมบัติพิเศษที่เป็นประโยชน์กับมนุษย์

NANO SILVER
เงินเป็นโลหะที่ไม่เป็นพิษและมีคุณสมบัติในการฆ่าเชือโรคและช่วยในการกำจัดกลิ่นต่างๆ นาโนเทคโนโลยีเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ได้พัฒนาเงินผสานกับนาโนเทคโนโลยีเพื่อกำจัดเชื้อแบคทีเรียต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยขั้นตอนการเคลือบสาร NANO SILVER ที่มีขนาดเทียบเท่ากับระดับอนุภาคของโมเลกุลหรืออะตอมลงบน Filter ตัว NANO SILVER จะช่วยทำลายแบคทีเรีย ที่เป็นสาเหตุของโรคภูมิแพ้ ยับยั้งการขยายตัวของเชื้อราและกำจัดกลิ่นเหม็นอับต่างๆ ให้หมดไป

NANO COPPER
Nano Copper คือการปรับปรุง Nano Photo Catalyst โดยได้มีการเพิ่ม COPPER SILVER และสารอื่นๆ ในโครงสร้าง NANO COPPER จึงมีคุณภาพและประสิทธิภาพในการฆ่าแบคทีเรียดับกลิ่น ฆ่าเชื้อราและสารสังเคราะห์ต่างๆ โดยไม่ต้องพึ่งรังสี UV จากแสงอาทิตย์หรือจากหลอดฟลูออเรสเซนต์ในการทำปฎิกิริยา

ACTIVATED CARBON
Activated carbon คือการนำเอาถ่านมาผ่านกรรมวิธีกับ Oxgen ซึ่งทำให้ถ่านเปิดผิวออกมีลักษณะเป็นรูเล็กๆนับล้านรูระหว่างอะตอมของคาร์บอนเหมือนฟองน้ำ ทำให้ดูดซับกลิ่นและแก๊สต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

NANO ENZYME
แผ่นฟอกอากาศนาโนเอนไซน์ ช่วยย่อยสลายสารก่อภุมิแพ้ โดยเอนไซม์ที่เคลือบอยู่ที่ฟิลเตอร์จะยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย หรือดักจับเชื้อไวรัสชนิดต่างๆ

NANO SILVER TITANIUM
แผ่นฟอกอากาศนาโนซิลเวอร์ไทเทเนียม ปฎิกิริยาการเร่งทางเคมีของไทเทเนียมไดออกไซค์มีคุณสมบัติในการยับยั้งแบคทีเรีย เชื้อรา และสารก่อภูมิแพ้ต่างๆ