นวัตกรรม

Product image

Microban คืออะไร

Microban คือ เทคโนโลยีป้องกันการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย เทคโนโลยีจากสหรัฐอเมริกา ซึ่งนวัตกรรมดังกล่าวสามารถผสานเข้ากับพลาสติกหรือแผ่นกรองฝุ่นของเครื่องปรับอากาศและวัสดุอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียและเชื้อราต่างๆ เช่น Staphylococcus aureus,Klebsiella pneumoniae ซึ่งเป็นสาเหตุการเกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ และโรคภูมิแพ้ต่างๆ

Product image

ระบบSmart-Care

เทคโนโลยีถอดล้างทำความสะอาดง่ายด้วยตัวคุณเองเพราะขณะที่เครื่องปรับอากาศให้ลมเย็น ตัวเครื่องจะเกิดลมดูดกลับเข้าไปด้านในเครื่อง พร้อมๆกับสิ่งสกปรกและฝุ่นละอองในอากาศ ดังนั้นอามีน่าจึงพัฒนาเครื่องปรับอากาศให้สามารถถอดล้าง ทำความสะอาดได้ด้วยตัวคุณเอง ช่วยให้อากาศสะอาดจากภายใน และล้างเครื่องได้บ่อยเท่าที่คุณต้องการ

Product image

NANO Technology

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีเพื่ออากาศที่บริสุทธิ์ของทุกคนในครอบครัว
"นาโนเทคโนโลยี" หมายถึง เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้างการสังเคราะห์วัสดุ อุปกรณ์หรือผลิตภัณฑ์ซึ่งมีขนาดเล็กมากในระดับนาโนเมตร (หนึ่งในพันล้านเทียบเท่ากับระดับอนุภาคของโมเลกุลหรืออะตอม) ทำให้โครงสร้างของวัสดุหรือสสารมีคุณสมบัติพิเศษที่เป็นประโยชน์กับมนุษย์