ประวัติความเป็นมา

จุดเริ่มต้นในวันวาน

ในปี พ.ศ. 2526 จากการเริ่มต้นธุรกิจด้วยการเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ, เครื่องทำความเย็น, อุปกรณ์สำหรับเครื่องปรับอากาศ และให้บริการซ่อมเครื่องปรับอากาศ ซึ่งธุรกิจประสบความสำเร็จด้วยดีตามลำดับ  จากจุดเริ่มต้นเล็กๆนี้ เราก้าวสู่การเป็นผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ โดยเริ่มจากการสร้างโรงงานผลิตขนาดเล็กและให้บริการรับจ้างผลิตชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศตามความต้องการของลูกค้า 

ภายหลังจากการรับจ้างผลิตชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศได้ระยะหนึ่ง เราจึงเริ่มผลิตและจำหน่ายเครื่องปรับอากาศภายใต้เครื่องหมายการค้าของตนเอง   อามีน่า ออกสู่ตลาด โดยเริ่มจากการผลิตจำนวนไม่มากนักเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคภายในประเทศเท่านั้น  และจากความต้องการเครื่องปรับอากาศของตลาดทั้งในและต่างประเทศที่เพิ่มมากขึ้นในเวลานั้น เราจึงขยายสู่ตลาดต่างประเทศตามลำดับ โดยเน้นการให้บริการรับจ้างผลิตเครื่องปรับอากาศตามความต้องการของลูกค้าในต่างประเทศ และผลิตเครื่องปรับอากาศภายใต้เครื่องหมายการค้าของลูกค้าเอง 


จากวันวานสู่วันนี้

พ.ศ. 2526  เริ่มต้นธุรกิจเครื่องปรับอากาศด้วยการเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ และ สร้างโรงงานแห่งแรก 
     บนถนนลาดพร้าว จังหวัดกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2530  ก่อตั้งบริษัท ลาโก้ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท เพื่อจัดจำหน่ายเครื่องปรับอากาศของตนเอง
   ภายใต้เครื่องหมายการค้า อามีน่าสำหรับลูกค้าภายในประเทศ
พ.ศ. 2535  สร้างโรงงานแห่งที่สอง ที่เขต มีนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2538  ก่อตั้งบริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด (UCP) ด้วยทุนจดทะเบียน 60 ล้านบาท เพื่อผลิตเครื่องปรับอากาศเพื่อจำหน่าย
   ในประเทศ และเป็นบริษัทที่ดำเนินงานด้านการผลิตและส่งออกเครื่องปรับอากาศไปยังลูกค้าต่างประเทศ
พ.ศ. 2539  โรงงาน UCP ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) โครงการ 1 
พ.ศ. 2540  สร้างโรงงานแห่งใหม่ที่จังหวัดปราจีนบุรีบนเนื้อที่ 128 ไร่ พื้นที่ทำการผลิตกว่า 25,000 ตารางเมตร 
   และมีกำลังการผลิตสูงสุด  250,000 ชุดต่อปี และก่อสร้างแล้วเสร็จปลายปี 2540
พ.ศ. 2541  โรงงาน UCP เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 150 ล้านบาท และในปีเดียวกัน ได้รับรางวัลผู้ส่งออกสินค้าไทยดีเด่นPrime Minister's Export  Award 
พ.ศ. 2543  โรงงาน UCP ได้รับประกาศนียบัตรมาตรฐานคุณภาพ ISO 9002 จาก TUV Rheinland 
พ.ศ. 2546  โรงงาน UCP ได้รับประกาศนียบัตรมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 : 2000 จาก TUV Rheinland 
พ.ศ. 2547  โรงงาน UCP เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 360 ล้านบาท และได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
   โครงการ 2 และ ขยายพื้นที่ทำการผลิตเป็น 37,500 ตารางเมตร และเพิ่มกำลังการผลิตสูงสุดเป็น 350,000 ชุดต่อปี
พ.ศ. 2549  สร้างสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ ที่เขต มีนบุรี จังหวัดกรุงเทพมาหานคร ประกอบด้วย 6 อาคาร ภายในพื้นที่4 ไร่ มีพื้นที่รวม 15,000 ตารางเมตร
   เพื่อใช้เป็นอาคารสำนักงานขายและคลังสินค้า
พ.ศ. 2552  โรงงาน UCP ได้รับประกาศนียบัตรมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 : 2008 จาก UKAS ประเทศอังกฤษ 
     โรงงาน UCP ได้รับประกาศนียบัตรมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 : 2008 จาก NAC ประเทศไทย 
     โรงงาน UCP ได้รับประกาศนียบัตรระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม  ISO 14001 : 2004 จาก UKAS ประเทศอังกฤษ 
     โรงงาน UCP ได้รับประกาศนียบัตรระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2004 จาก NAC ประเทศไทย 
     โรงงาน UCP ได้รับประกาศนียบัตรระบบการจัดการชีวอนามัยและความปลอดภัย  OHSAS 18001 : 2007 จาก SGS ประเทศไทย 
     โรงงาน UCP ได้รับประกาศนียบัตรระบบการจัดการชีวอนามัยและความปลอดภัย  TIS 18001 : 2554 จาก SGS ประเทศไทย 
พ.ศ. 2553  บริษัท ลาโก้ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 30 ล้านบาท เพื่อรองรับการขยายตัวของการขายเครื่องปรับอากาศภายในประเทศ
พ.ศ. 2558  โรงงาน UCP ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) โครงการ 3

จากวันนี้ไปสู่อนาคต

ปัจจุบัน เราเป็นผู้ผลิตและส่งออกเครื่องปรับอากาศของคนไทยอันดับต้นๆของประเทศ ด้วยทุนจดทะเบียนกว่า 360 ล้านบาท เรามีมาตรฐานการผลิตที่เป็นที่ยอมรับจากทั้งในและต่างประเทศ พร้อมทีมวิจัยที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั่วทุกทวีปของโลก  

ในประเทศไทย เราคือ "อามีน่า" เครื่องปรับอากาศของคนไทย ที่ดำเนินธุรกิจอยู่ในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศไทยมาอย่างยาวนาน มีตัวแทนจำหน่ายอยู่ทั่วประเทศที่พร้อมให้บริการ เรามีความมุ่งมั่นในการเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เรากำลังพัฒนาเครื่องปรับอากาศที่ใช้สารทำความเย็นใหม่ ที่ช่วยประหยัดพลังงานและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อคนไทย เราจะยังคงพัฒนาและวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรม การทำความเย็นที่ดีให้กับคุณต่อไป